Zwrot VAT na materiały budowlane:

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części materiały budowlane, których stawka podatku VAT po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła z 7% na 22% lub wyższą (obecnie 23%).

 

Wnioski VZM-1 z załącznikami

  • kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki za materiały budowlane
  • kopia pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę


Za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lubdzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika dokorzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego

 

wapro

 

taxxo

Oddział Będzin:

42-500 Będzin

ul. Piłsudskiego 83

otwarte od 7-17

tel/fax 32 267 32 92

kom 792 874 352

biuro-info@biurorachunkowebialas.pl 

 

Oddział Katowice:

40-084 Katowice

ul. Opolska 17 pok 109

otwarte od 8 do 16

kom 698-109-452

 biuro-katowice@biurorachunkowebialas.pl

Oddział Sosnowiec:

42-200 Sosnowiec

ul. Piłsudskiego 44/3

otwarte od 8-17

tel/fax 32 767 60 60

kom 692 094 545

biuro-info@biurorachunkowebialas.pl

 Certyfikat Ministra Finansów

certyfikat

Certyfikat BHP

bhp

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty prosimy o kontakt, a nasz pracownik skontaktuje się z Państwem celem przedstawienia spersonalizowanej oferty.

Wypełnij formularz szybkiego kontaktu

Znajdź nas na mapie

Go to top