Usługi kadrowo płacowe

Usługi kadrowo płacowe 2017-08-10T17:23:51+00:00

Dokumentacja kadrowo-płacowa obejmuje:

Dokumentację i ewidencję personalną pracowników

 • prowadzenie akt osobowych,

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, premiowania).

Dokumentację i ewidencję związaną z umowami o pracę

 • sporządzenie listy płac,

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Dokumentację umów-zleceń i umów o dzieło

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,

 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,

 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło,

 • sporządzenie deklaracji podatkowych.

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,

 • sporządzanie deklaracji ZUS,

 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy),

 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne,

 • dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną.

Oferta:

Nasza wiedza w dziedzinie rachunkowości, podatków, kadr i płac sprawia,

że nasi klienci mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.