Usługi księgowe

Usługi księgowe 2017-08-10T17:22:54+00:00

Księgi handlowe:

 • tworzenie Planu kont Firmy – wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy,

 • tworzenie polityki rachunkowości,

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • dekretacja dokumentów,

 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,

 • zestawienie obrotów i sald,

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,

 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • sporządzenie zeznania rocznego,

 • przygotowywanie bilansów,

 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,

 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,

 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • sporządzenie zeznania rocznego,

 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Oferta:

Nasza wiedza w dziedzinie rachunkowości, podatków, kadr i płac sprawia,

że nasi klienci mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.